Kort till pensionärer

Fick beställning på två kort, där mottagarna skulle sluta på en arbetsplats för att gå i pension.
Det skulle handla om intresset för natur samt musik och så här blev korten:

kortochpyssel.blogg.se

Kort och pyssel som jag skapar utefter din beställning!

RSS 2.0